agenda

AGENDA WYDARZENIA

12:00 – 12:10   

Powitanie uczestników Forum

12:10 – 13:10  

Jak osiągnąć oszczędności energetyczne podczas eksploatacji pomp i układów pompowych? 

dr inż. Przemysław Szulc, Politechnika Wrocławska

Grzegorz Moliński, V-ce Prezes Zarządu, Centrum Serwisowe Pompax Sp. z o.o.

13:10 – 13:40 

Rewolucja wodno-ściekowa 4.0. Komunikacja, niezawodność pracy, energochłonność układów pompowych

Bartosz Tymonek, Wilo Polska

13:40 – 14:15 

Audyt pompowy – pomiary, analiza i wdrożenie oszczędności energii

Tomasz Barłóg, Area Service Sales Manager CEE WU, GRUNDFOS

14:15 – 14:45 

W jaki sposób mikro zmiany wywołują makro skutki w procesie wykorzystywania i oszczędności energii w infrastrukturach pompowych?

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i użytkowników pomp, m. in. Wodociągów Miasta Krakowa

14:45 – 15:00 

Podsumowanie forum

pumplab

PumpLab – ogólnodostępna platforma wiedzy, zrzeszająca osoby zainteresowane lub działające w obszarze infrastruktur pompowych.